Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Svenska Röda Korset har i nästan alla kommuner lokalkretsar som arbetar med olika uppgifter inom verksamheten. Den gemensamma nämnaren är alltid våra grundregler:

Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet, Universalitet

Röda Korsets verksamhet i Jakobsberg är omfattande. Vår övergripande vision är att Röda Korsets Järfällakrets och Mötesplats Kupan skall vara synlig och välkänd i Järfälla kommun. Invånarna ska veta vart de ska gå när de behöver vårt stöd eller vill engagera sig i Järfällakretsens arbete. Läs mer om våra verksamheter under Vårt arbete.

 

Sökes!

FRIVILLIGLEDARE Röda Korset Järfälla

Vi söker Insamlingsledare med ansvar för

- Försäljning vid Görvälns Slott av handarbeten den 6 juni
- Lotteriförsäljning i Jakobsbergs Centrum i början av oktober
- Julmarknad i Maria Kyrka i regel lördagen före första advent

I vår lokal på Hammarvägen 54 träffas vår handarbetsgrupp där mycket av arbetet görs till våra lotterier och marknader.

Kontakta Märta Sjölund på telefon 070-770 56 78 för mer information.