Du är här: Start/Kalmar kommun/Om oss - lokala kretsar

Om oss

Skicka till:

I Kalmar kommun finns sex rödakorskretsar och en ungdomsförening. Kretsarna samarbetar kring mötesplats Kupan och bedriver var för sig verksamheter i de olika kommundelarna.

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns i 188 länder och arbetar för en fredligare och medmänskligare värld där människor inte hamnar i utsatthet. Vårt uppdrag är att förbättra situationen för utsatta människor genom att engagera och mobilisera människors inneboende kraft.

Överlag kan de olika kretsarnas arbete skilja sig åt men gemensamt för dem alla är att allt arbete vilar på Röda Korsets sju grundprinciper:

• Humanitet
• Opartiskhet
• Neutralitet
• Självständighet
• Frivillighet
• Enhet
• Universalitet

Utöver detta arbetar samtliga kretsar för att förbättra utsatta människors situation såväl lokalt som internationellt. På hemmaplan engagerar vi oss exempelvis i socialt frivilligarbete medan den internationella ansträngingen innebär att vi samlar in pengar för Röda Korsets hjälparbete runt om i världen. 

Du kan läsa mer om våra olika kretsar och deras verksamhet genom att klicka på dem i menyn till höger.