Rödakorsstugan i Karlsborg.

Välkommen till Röda Korset i Karlsborg

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Många av Röda Korsets verksamheter i Karlsborg bedrivs i Rödakorsstugan, se Vårt arbete.

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]