Du är här: Start/Karlskoga/Vårt arbete

Vårt arbete

Skicka till:

Medmänskligt stöd

Våra volontärer försöker vara ett stöd för gamla och ensamma liksom för anhöriga som vårdar sina äldre genom bland annat

  • besöksverksamhet i hemmen - i samarbete med föreningen Kontakten
  • besök hos patienter på Sjöbacken
  • sköta Café Torpet på Torpdalshemmet, ordnar underhållning
  • stödja anhörigvårdare genom regelbunden samvaro - i samarbete med Svenska kyrkans diakoner, Demensföreningen och Kontakten svarar vi för Anhörig Café.

Insamlingar

Alla hjälpbehov kan inte täckas med enbart volontärinsatser. Ibland måste det till pengar också. Karlskogakretsen - i likhet med alla andra kretsar i Sverige - frambringar medel på en rad olika sätt:

  • medlemsavgifter
  • försäljning av egentillverkade och skänkta alster 
  • julmarknad
  • lotterier
  • tillverkning av bl.a. påskris för försäljning
  • bössinsamling till specifika ändamål
En del av de pengar som inbringas används för att förbättra förhållandena för de hjälpbehövande i karlskogaområdet men det mesta slussas vidare till vår moderförening Svenska Röda Korset för hjälpverksamheten i andra länder.
[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]