Du är här: Start/Karlstad/Vårt arbete i Karlstad

Vårt arbete

Skicka till:

Röda Korset är världens största och äldsta humanitära organisation, grundad utav schweizaren Henry Dunant 1863. Röda Korset finns i så gott som hela världen och består av miljontals frivilliga som varje dag gör en insats för sina medmänniskor.

Många förknippar Röda Korset med biståndsarbete i krigs- och katastrofdrabbade länder runt om i världen. Vad många inte kanske tänker på, eller känner till, är att Röda Korset också har en lång historia av bred social verksamhet i vårt eget land.

Organisationen är ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Under årens lopp har Röda Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem. Inte sällan har samhället sedan tagit över dessa verksamheter, exempel på detta är bland annat folktandvården och hemtjänsten.

Verksamheter som Karlstads krets driver med ert stöd. Och med hjälp av många frivilliga.

Anhörigstöd

Arbetar för att höja den anhörige vårdarens livskvalitet.

Café-verksamhet

På Resurscentrum och Träffpunkter. Ordnar underhållning på äldreboende i Karlstads kommun.

Folkrättsinformatörer

Vi informerar om Krigets lagar och Människor på flykt bl.a. i skolor.

Första hjälpengruppen

Har beredskap vid t.ex. festivaler, konserter och andra evenemang och utbildar i Första hjälpen kunskapar.

Besöksverksamhet Guldkanten 

För att lindra ofrivillig ensamhet hos äldre och funktionsnedsatta.

Häktesbesökare

Träffar intagna på häktena för att bryta ensamheten en kort stund.

Insamlingar

Insamlingar är avgörande för Röda Korsets många verksamheter. De görs fortlöpande under året. Rödakorsbössor finns utställda på många platser.

Klara Sol

Hjälp, stöd, aktiviteter och medmänsklig bemötande för asylsökande och nyanlända i Karlstad.

Läxhjälpen

Vi hjälper barn och ungdomar med läxläsning.

Mentorprogram överenkopp

För många invandrare och flyktingar är det inte alltid lätt att komma i kontakt med svenska familjer. Projektet överenkopp bidra till att skapa den här typen av möten till ömsesidig nytta och glädje för bägge parter.

Migrationsrådgivning

Ger råd och stöd till flyktingar och nya svenskar. Hjälper med familjeåterförening eller efterforskning av någon nära anhörig som man saknar sedan flykten till Sverige

Secondhand-butik

Röda Korsets mötesplats och secondhandbutik med kafé och möjlighet till social samvaro.

Rekrytering och utbildning

Stöttar med att rekrytera och utbilda volontärer till kretsen.

Re:design / Sy & Sälj

Vi skapar nytt från återvunna textiler. Allt färdigt material säljs sedan i secondhandbutiken.

Rödakorsvärdar

Frivilliga på sjukhuset som hjälper besökare tillrätta med olika personliga och praktiska angelägenheter.