Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Kävlinge

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Barsebäck-Hofterup Rödakorskrets: Nedlagd 2015. Kontakta Lotta Eriksson nedan.

Kävlinge Rödakorskrets: Lotta Eriksson 070 970 67 94  kavlinge@redcross.se

Löddeköpinge Rödakorskrets byte namn 2016 till Kävlinge Rödakorskrets

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]