Du är här: Start/Kristianstad/Om oss

Om oss

Medlemmar
Skicka till:

I Kristianstad kommun finns idag två kretsar. Kretsarna samarbetar kring Second Hand & Café och bedriver var för sig verksamheter i de olika kommundelarna. I vår kommun finns cirka 700 rödakorsmedlemmar.

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns i 186 länder och arbetar för en fredligare och medmänskligare värld där människor inte hamnar i utsatthet. Vårt uppdrag är att förbättra situationen för utsatta människor genom att engagera och mobilisera människors inneboende kraft.

Överlag kan de olika kretsarnas arbete skilja sig åt men gemensamt för dem alla är att allt arbete vilar på Röda Korsets sju grundprinciper:

• Humanitet
• Opartiskhet
• Neutralitet
• Självständighet
• Frivillighet
• Enhet
• Universalitet

Utöver detta arbetar samtliga kretsar för att förbättra utsatta människors situation såväl lokalt som internationellt.


På hemmaplan engagerar vi oss exempelvis i socialt frivilligarbete medan den internationella ansträngningen innebär att vi samlar in pengar för Röda Korsets hjälparbete runt om i världen.

Vill du hjälpa till på något vis eller varför inte bli frivilligledare?

Kontakta oss gärna!

kristianstad@redcross.se

Second Hand & Cafè Tel: 044-100955