Du är här: Start/Kungsbacka/Bli Medlem!

Bli Medlem!

Skicka till:

Svenska Röda Korset har många medlemmar – nära 200.000. Man behöver inte vara medlem för att stödja Röda Korsets verksamhet. Man kan skänka pengar och andra gåvor ändå; man kan delta som frivillig i många av våra verksamheter.

Men genom att även bli medlem stöder Du Röda Korset och dess verksamhet på ytterligare två särskilda sätt:

- dels ger ett högt medlemstal Röda Korset extra kraft i samhällspåverkan och opinionsbildning kring de humanitära värden och principer, som vi står för

- och dels ger det oss möjlighet att hålla fast vid den viktiga principen att alla föreningskostnader betalas genom medlemsavgifter och avkastning av obundet kapital; insamlade medel får aldrig användas till att hålla "föreningsapparaten" igång. De insamlade medlen skall till 100 % användas för det ändamål, som angivits vid insamlingen.

 KLICKA HÄR för att bli medlem