Mötesplats Kupan Laholm secondhandbutik

Välkommen till Röda Korset i Laholm

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

 

Vill du veta mer, kontakta:

laholm@redcross.se

Laholmskretsens ordförande: Marine Asplid 0760 07 15 85

Våxtorp-Hasslövskretsens ordörande: Lillemor Johnsson 0430-303 52, 0702 96 24 66, lillemor.tore.johnsson@gmail.com

Veinge-Tjärbykretsens ordförande: Ann Kristin Bäckman  0735 40 18 55/ SigBritt Fridlund 0430-185 53