Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Lekeberg

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Edsberg: Kerstin Johansson / 0585-28121 / johansson.058528121@telia.com

Lekeberg Västra: Britt Åhsling / 070-3152932 / britt.ahsling@telia.com

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]