Lerums kommun är vackert belägen mellan sjöarna Aspen och Mjörn, två mil nordost om Göteborg. 

Röda Korset i Lerums kommun har ca 560 medlemmar - men vi vill gärna bli fler.

För att bli medlem betala in 250 kr på BG ​900-8095. Viktigt är att ni i meddelanderutan anger ert namn och personnummer, att inbetalningen gäller medlemskap samt vilken kretstillhörighet ni önskar.

Kontakter hittar du under Om oss

 

Vill du göra en insats?

  • Vill du sy, sticka eller väva i någon av våra Systugor?
  • Vill du hjälpa till med secondhandförsäljning i våra mötesplatser Kupan i Lerum eller Sjövik?
  • Vill du vara med i vår Väntjänst, som besöker äldre och ensamma?
  • Vill du träna svenska med invandrare/flyktingar på biblioteken i Floda, Gråbo, Lerum eller Sjövik?

I så fall är du välkommen att höra av dig till någon hos Röda Korset i Lerums kommun.


Senaste kalender:

  Lerumskretsen    Floda-Tolleredgruppen     Sjövik-Östadgruppen

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]