Du är här: Start/Linköping/Om oss/Linköpings RK-krets

Linköpings rödakorskrets

Rödakorsvärdar med besök av ordförandena från SRK och kretsen
Skicka till:

Välkommen till oss!

Vår verksamhet omfattar: 

- Insamlingsverksamhet i butiker samt genom insamlare och bössor
Kontaktperson: Thord Söderlund

- Rödakorsvärdar på Universitetssjukhuset (Södra entren, onkologhuset, akuten och neonatal)  Läs mer

Kontaktperson: Eva Fransson

- Läxhjälp på skolor
Kontaktperson: Leif Wiman

- Besöksverksamhet på äldreboenden
Kontaktperson: Anita Linders

- Styrelse 2016
Göran De Geer Ordförande
Inger Persson Vice ordförande samt representant i Samverkansrådet
Lennart N Nilsson Kassör
Mona Kåhre Sekreterare
Eva Fransson  Ledamot, ansvarig för Röda Korsvärdar
Anita Linders Ledamot, ansvarig för social verksamhet, representant i Samverkansrådet
Gunilla Ristenstrand Ledamot, ansvarig för medlemsregister
Thord Söderlund Ledamot, ansvarig för insamlingar
Leif Wiman Ledamot, ansvarig för läxhjälp
Berit Oom  Ledamot, ansvarig för utbildningar.

 

Du är välkommen att kontakta oss genom vår ordförande Göran De Geer på rklink@fontanen.org eller 013 - 13 14 40.

Uppdaterad 2016-04-26