Du är här: Start/Linköping/Kurser

Våra kurser

Utbildning i Första hjälpen med hjärt- och lungräddning, Att möta människor i vardag och kris och Röda Korskunskap är obligatoriska för verksamma inom Röda Korset.

 

RÖDA KORSKUNSKAP

Kurs äger rum på följande tider:

24/9 10-14

10/10 10-14

26/11 10-14

Plats: Repslagaregatan 8

Utbildare Lena Nilsson.

Anmälan till Madeleine Szente madeleine.szente@redcross.se senast 2 dagar innan kurs

Återkommer med kurser i Linköping allteftersom de blir schemalagda

Våra kurser

Röda Korset kan anordna kurser för grupper, anställda på arbetsplatser men också öppna kurser för enskilda deltagare. Dessa öppna kurstillfällen återfinns i vår digitala kurskatalog.

Läs mer om Röda Korsets kursverksamhet Anmäl dig här