Du är här: Start/Linköping/Kurser

Våra kurser

Utbildning i Första hjälpen med hjärt- och lungräddning, Att möta människor i vardag och kris och Röda Korskunskap är obligatoriska för verksamma inom Röda Korset.

 

Utbildningstillfällen under våren i Röda Korskunskap.

Torsdag 28/2 kl. 10.00 – 14.00 Anmälan senast 25/2
Tisdag 12/3 kl. 17.00 – 21.00 Anmälan senast 8/3
Onsdag 15/5 kl. 10.00 – 14.00 Anmälan senast 13/5

Utbildningen är i våra lokaler på Repslagaregatan 8. Vi bjuder på något enklare att äta.

Utbildare: Lena Nilsson

Anmälan till:

Madeleine Szente
Madeleine.szente@redcross.se
072 327 77 02

 

Utbildning i Första hjälpen

Innehåll:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen vid hjärtstopp (hjärt-lungräddning) samt att använda hjärtstartare.

Förebygga olycksfall
L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet - stabilt sidoläge
Larma
Utföra hjärt-lungräddning
Använda hjärtstartare
Åtgärder vid luftvägsstopp
Stoppa blödning
Förebygga cirkulationssvikt
Organisera och handla på en olycksplats
Grunder i psykologisk första hjälp
Första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdomar
Första hjälpen vid sår- och brännskador

Inga speciella förkunskaper krävs.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

Litteratur:
Röda Korsets kursbok Första hjälpen

Start och sluttid:
Tisdag 26/2 kl. 09.00 – 16.15
Kursen/evenemanget omfattar 6 timmar exklusive raster.
Plats: Repslagaregatan 8 Linköping

Antal deltagare:
Maximalt kan 14 personer delta i kursen/evenemanget.

Anmälan till Madeleine Szente madeleine.szente@redcross.se
072 327 77 02 Senast 20/2-19

 

Första Hjälpen Hjärt/Lungräddning Barn

Innehåll: Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn inklusive hjärt-lungräddning.

Kursinnehåll:
L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet – stabilt sidoläge
Larma
Utföra hjärt-lungräddning
Åtgärder vid luftvägsstopp
Stoppa blödning

Inga speciella förkunskaper krävs.

I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse!

Litteratur: Röda Korsets kursbok Första hjälpen
Start och sluttid: Torsdag 2019-03-21 kl 18:00 - 21:15
Kursen/evenemanget omfattar 3 timmar exklusive raster. Fika kommer att finnas.
Plats: I våra lokaler på Repslagaregatan 8 i Linköping
Antal deltagare:
Maximalt kan 14 personer delta i kursen/evenemanget.
 

Anmälan till Madeleine Szente
Madeleine.szente@redcross.se 072 327 77 02 Senast 11/3-2019

 

Återkommer med kurser i Linköping allteftersom de blir schemalagda

Våra kurser

Röda Korset kan anordna kurser för grupper, anställda på arbetsplatser men också öppna kurser för enskilda deltagare. Dessa öppna kurstillfällen återfinns i vår digitala kurskatalog.

Läs mer om Röda Korsets kursverksamhet Anmäl dig här