Du är här: Start/Linköping/Vårt arbete

Vårt arbete

Skicka till:

Inom ramen för Röda Korsets generella uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja fred och arbeta för humanitet bedriver Röda Korset i Linköping en rad olika verksamheter såsom:

 • Besöksverksamhet
 • Telefonverksamhet
 • Sömnadsgrupper
 • Högläsning
 • Underhållning för serviceboende
 • Integrationsverksamhet
 • Flyktingstöd 
 • Informationsgrupp inkl Folkrätt och Globalt engagemang
 • Insamlingar
 • Mötesplatser/Secondhandbutik
 • Rödakorsvärdar på US
 • Första Hjälpenberedskap
 • Röda Korsets Ungdomsförbund

Personligt engagemang är själva livsnerven i Röda Korset!
Som volontär/frivillig eller medlem i Röda Korset kan du göra en viktig insats. Tillsammans gör vi skillnad.


Röda Korset i Linköping har stort behov av volontärer som kan jobba t ex i våra second handbutiker på Nygatan 11 och i Berga och Skäggetorp Centrum med sortering av inkomna gåvor, tex allehanda prylar, kläder mm och att vara butiksbiträde. Vi ägnar också ett stort antal timmar i veckan till att stödja personer i svenska språket. Det kan gälla läxhjälp eller att träna sin svenska. 

Fler rödakorsvärdar på Universitetssjukhuset behövs, vilka gör stor social nytta med att finnas till hands där som ett stöd till besökare och som ett komplement till ordinarie verksamhet.

Frivilliga som kan ställa upp vid bössinsamlingar är ett akut behov. Vi kommer att vara ute på ett stort antal ställen i centrala Linköping.

Vi söker också gärna ha många fler medlemmar eftersom det genererar pengar till verksamheten men också på sikt att kunna värva er som är medlemmar till att ta en mer aktiv roll inom Röda Korset..