Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Ljungby Kommun

Välkommen till Röda Korset i Ljungby Kommun

I Ljungby Kommun finns 7 rödakorskretsar med var sin styrelse. Kretsarnas olika verksamheter skiljer sig åt ganska mycket men gemensamt för dem alla är att allt arbete vilar på Röda Korsets sju grundprinciper:

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns i 187 länder och arbetar för en fredligare och mer medmänsklig värld, där människor inte hamnar i utsatthet.

Röda Korset som är en politisk och religiös obunden organisation ser alltid till den enskilda människan och arbetet utgår från de sju grundprinciperna;

- Humanitet

- Opartiskhet

- Neutralitet

- Självständighet

- Frivillighet

- Enhet

- Universalitet

Vi har en mycket viktig social uppgift här hemma och på den här hemsidan kan du se vad de olika kretsarna i Ljungby Kommun gör, och vilka vi är.

Hjärtligt välkommen till Röda Korset

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]