Du är här: Start/Ludvika/Styrelsen

Styrelsen 2019

Skicka till:

Ordförande:
Birgitta Lindqvist

Vice Ordförande:
Barbro Nääs

Sekreterare, dataansvarig:
Jan Anger

Vice Sekreterare:
Barbro Nääs

Kassör:
Lars Eklund

Insamlingsledare, samordnare för volontärer, utbildningsansvarig:
Barbro Uleander

Kupanledare, lokalansvarig, arbetsmiljöansvarig:
Anita Nordquist

Sociala frågor, asylfrågor och integration:
Birgitta Lindqvist

Krisberedskap:
Torsten Åslund

Revisorer:
Cathrin Alm
Elisabeth Eklund

Revisorsuppleant:
Christina Linder-Johansson

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]