Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

 

Välkommen till Röda Korset i Lysekil

I vår kommun finns tre lokala rödakorsföreningar (kretsar):

- Brastadkretsen
- Brokretsen
- Lysekretsen

Brastad- och brokretsarna kommer inom kort att presentera sin verksamhet här på hemsidan.

Lysekretsen arbetar bland annat med försäljning av egentillverkade och skänkta alster, insamlingar, lotterier och besök på äldreboenden.
Läs mer...

Vill du veta mer, "surfa" vidare här på hemsidan eller ta kontakt med:

Kerstin Mattsson (kontaktperson för brastadkretsen)
Lennart Nilsson 0523-42112 (kontaktperson för brokretsen)
Viola Johansson 073–3090190 (ordförande för lysekretsen)
Berit Molinder 0723-364489 (Kontaktperson för Lysekretsen