Du är här: Start/Malmö/SRK:s uttalande om ensamkommande

Svenska Röda Korsets uttalande om ensamkommande

Skicka till:

Uppehållstillstånd för ensamkommande

Regeringen föreslår att de som kommit som ensamkommande och ansökt om asyl innan 24 november 2015 och som väntat i mer än 15 månader på besked ska få möjlighet att söka uppehållstillstånd för att studera. Röda Korset är positiva till att man försöker hitta lösningar för den här gruppen där många lider av psykisk ohälsa, samtidigt som man inte löser grundproblemet som är den tillfälliga lagen och bedömningen av situationen i Afghanistan.

Vi möter dagligen ensamkommande barn och unga i vår verksamhet runt om i Sverige och vet att den psykiska ohälsan i gruppen har ökat. Regeringen har idag föreslagit att en del av den här gruppen, de som kommit som ensamkommande och ansökt om asyl innan 24 november 2015 och som väntat i mer än 15 månader på besked, ska få möjlighet att söka uppehållstillstånd för att studera. Vi är positiva till att man försöker hitta lösningar för den här gruppen och vi hoppas att förslaget kommer att innebära betydande förbättringar för enskilda barn och unga som kan få en möjlighet att landa och fortsätta sin etablering i Sverige.

Men dagens förslag löser dock inte grundproblemet med den ökade psykiska ohälsan som enligt oss framför allt beror på den tillfälliga utlänningslagen och bedömningen av skyddssituationen i Afghanistan. Förslaget hjälper inte heller de ensamkommande barn och unga som mår för dåligt för att orka studera.

Den tillfälliga lagen som infördes sommaren 2016 innebär stora begräsningar i familjers möjlighet att återförenas, att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregeln och att vissa grunder för uppehållstillstånd är borttagna. Att regeringen idag gav besked om att den tillfälliga lagen kommer att fortsätta gälla till och med sommaren 2019 utan att först har gjort någon som helst utvärdering av lagens humanitära konsekvenser både förvånar och oroar oss. Vi som dagligen möter människorna som lever med konsekvenserna av lagen kommer dock fortsätta att dokumentera och analysera effekterna.

En stor del av de ensamkommande i Sverige kommer från Afghanistan, ett land dit vi inte tycker att någon i dagsläget ska utvisas till med anledning av det rådande säkerhetsläget och den humanitära situationen. Detta gäller dock alla asylsökande från Afghanistan, oberoende om man kom till Sverige före eller efter införandet av dagens tillfälliga utlänningslag.