Du är här: Start/Malmö/Om oss

Om oss

Foto: Karin Tengby/ Röda Korset
Skicka till:

Svenska Röda korset

Svenska Röda Korset grundades 1865 och är i dag Sveriges största humanitära frivilligorganisation. Det viktigaste rödakorsarbetet utförs av över 30 000 frivilliga i nästan 1 000 rödakorskretsar spridda över hela landet. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Röda Korset i Malmö

Röda Korset i Malmö består av Malmökretsen och ett ungdomsförbund. I Malmökretsen finns cirka 700 frivilliga som är engagerade i någon av kretsens omkring 40 olika verksamheter. Malmökretsen är den största Rödakorskretsen i Sverige och våra verksamheter spänner över många områden för att spegla stadens dynamiska mångfald. Kretsen leds av en styrelse med ordförande och 8 ledamöter. Grunden för vårt arbete vilar helt på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet.

Vill du också vara med?

Vi verkar för mångfald inom Röda Korset genom att välkomna människor med olika ålder, kön, etnisk tillhörighet och andra liknande omständigheter. Alla ska kunna vara med och bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Vill du också vara med? Se vilka verksamheter som behöver frivilliga just nu under fliken Bli frivillig. Kanske finns det något där som passar dig.