Du är här: Start/Malmö/Våra verksamheter/Hälsa och social delaktighet/Stöd för hemlösa

Stöd för hemlösa

Sommarutflykt till Kåseberga
Skicka till:

I Malmö finns över 2800 hemlösa, ett par hundra EU-medborgare och ett ständigt ökande okänt antal papperslösa. Mer än 1000 barn lever utan en fast bostad, som de kan kalla sitt hem.

 

Våra aktiviteter

I vår verksamhet – Hemlös men inte vänlös – stödjer vi på olika sätt dig som är hemlös.

Vi hjälper till med:

  • soppkök
  • utdelning av kläder, hygienprodukter mm
  • nattöppen värmestuga under vintermånaderna i samarbete med Svenska kyrkan och Kontrapunkt

Vår viktigaste uppgift är alltid att vara stödjande medmänniskor.

Vem är hemlös?

 Du är hemlös om du:

  • inte har en egen permanent bostad
  • bor tillfälligt hos släktingar eller vänner
  • bor på härbärge eller institution
  • bor i andrahand kortare tid.

Alla kan bli hemlösa

De vanligaste orsakerna till hemlöshet för Malmömedborgare är missbruk och psykisk ohälsa, men alla kan drabbas. Livskriser, som till exempel skilsmässa eller arbetslöshet, kan göra att du tappar fotfästet i tillvaron. Om du förlorar bostad och jobb kan det sedan vara svårt att komma tillbaka.

På senare tid har flera nya grupper av hemlösa kommit till:

  • de nyanlända, som har svårt ta sig in på bostadsmarknaden
  • de utsatta EU-medborgarna från mestadels Rumänien och Bulgarien och
  • de papperslösa som blivit nekade asyl eller kommit hit utan att söka asyl.

Våra frivilliga

3 frivilligledare och 22 frivilliga har under 2017 arbetat totalt 1140 timmar med stöd till hemlösa.