Esteter och Im-elever spelade upp en historisk kavalkad när Mariestads Rödakorskrets firade 100-årsjubileum.


100-ÅRSJUBILEUM MED HISTORISK KAVALKAD

När Mariestads Rödakorskrets firade sitt 100-årsjubileum den 5 mars 2016 på teatern kom ingen mindre än grundaren Henri Dunant och hans medhjälpare på celebert besök.

Elever från det estetiska programmet teater vid Vadsbogymnasiet spelade upp en historisk kavalkad med hjälp av elever från introduktionsprogrammet.

En fullsatt teatersalong kom 150 år av Rödakorshistoria inpå livet och åskådarna fick både skratta och gråta. Föreställningen avslutades med stående ovationer till de engagerade eleverna och deras lärare.

Efter avtackning och ännu mer applåder tog Elin Anderssson från Stenstorp vid och berättade om det internationella och nationella Röda korset. Hon sitter i Röda korsets centralstyrelses valberedning och har tidigare varit ledamot i styrelsen.

Därefter serverades Rödakorstårta med dryck därtill och många härliga samtal utspann sig i teaterns foajé.

Foto: Inger Dernroth


Mariestadskretsens årsstämma 2018

Kretsstämman för 2018 hölls måndagen den 27 februari i Rödakorslokalen i Maria Nova i Mariestad.

Ordföranden Margareta Magnusson hälsade välkommen och berättade, att hon på grund av gällande regler i Röda korset blivit ordförande i stället för vice ordförande under det gångna året. 

Därefter följde årsmötet som leddes av mötesordförande Anita Öhlander.Till mötessekreterare valdes Rose-Marie Johansson.

Efter att bokslut och revisionsberättelse lästs upp och styrelsen fått ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret förrättades val. 

Till kretsordförande för 2018 omvaldes Margareta Magnusson och till ordinarie ledamöter omvaldes Marlene Niggol Carlsson för två år. Vidare omvaldes ledamöterna Birgittha Hörnberg, Munira Lohkat, Rose-Marie Johansson och Lisbeth Carlsson. Rose-Marie Johansson valdes för ett år och de övriga på två år. Till ny ledamot på två år valdes Madeleine Biesért Salén. 

Till revisorer på ett år omvaldes Rune Kjernald och Monica Hedberg. 

Till riksstämmoombud valdes Birgittha Hörnberg. 

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Inger Dernroth och nyvaldes Lisbeth Emteborg. 

Årsmötet beslöt att skänka 5.000 kronor av kretsens överskott till Röda korsets Katastrofhjälp. Efter förhandlingarna berättade företrädare från RKC i Skövde om en ny barnverksamhet. Därefter följde lotteridragning och kaffeservering. 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 Röda korsets sygrupp

är en samling flitiga och glada damer som träffas ofta för att förfärdiga fina vinster till Mariestadskretsens lotterier. Sockor, vantar och många andra alster finns också till försäljning vid Skördefesten och längs gågatan strax före jul.  Stämningen är alltid på topp när damerna träffas. Och nu hoppas sygruppen på fler medlemmar och hälsar intresserade varmt välkomna.

Läs mera om sygruppen under rubriken NYHETER!!!!!

 


--

 

KVINNOCENTER

är en annan omtyckt aktivitet som Röda Korset i Mariestad driver. På tisdagar mellan 13 och 16 i Blå salen i Församlingshemmet, Nygatan 23 är kvinnor och barn välkomna på olika aktiviteter som bakning, matlagning, dans, tidningsläsning, studiebesök med mera. Kontakta gärna Anita Öhlander, 0703367825 eller Solveig Bäckman, 0501-390508

 


-----


En motion från våra tre kretsar om ett mer begripligt språk i Röda korsets skrifter fick ett gott bemötande på Riksstämman, som hölls 29-31 maj 2015 i Växjö. Läs mer om detta genom att klicka på rubriken "Om oss" här på hemsidan.

 

* Mariestads kretsstämma hölls den 26 februari 2015 på servicehuset Humlet. Läs mer om stämman under "Om oss"! 

* Under rubriken "Om oss" finns också en artikel om Salim Ahmadi, som kom som ensamkommande flykting till Mariestad för fyra år sedan. 

* Läs även om Kvinnocenter i Mariestad som startade för fyra år sedan och verkligen uppskattas. 

Den artikeln ligger också under "Om oss". 

ARTIKLARNA UNDER "OM OSS"  LÄSES MED FÖRDEL NERIFRÅN OCH UPP.

De nyaste artiklarna ligger längst ner!


----

RÖDA KORSET 150 ÅR!

I ÅR FYLLER SVENSKA RÖDA KORSET 150 ÅR! I SKARABORG FIRAS DETTA REJÄLT MED "JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN SVENSKA RÖDA KORSET 150 ÅR" PÅ GUSTAF DALENMUSEET I STENSTORP. UTSTÄLLNINGEN ÖPPNAR MED VERNISSAGE DEN 15 MARS OCH HÅLLER ÖPPET TILL DEN 30 SEPTEMBER. PASSA PÅ ATT ÅKA DIT! MUSEET ÄR HANDIKAPPANPASSAT.  För mer information info@dalenmuseet.se eller telefon 0500-457165. 

 

----

VÄLKOMMEN TILL RÖDA KORSET I MARIESTADS KOMMUN

 

Vill du veta mer, kontakta:

Mariestad: Margareta Magnusson, 070-2175868

Torsö: Ola Sterwin / 0501-21161 / 070-3301453

Två kretsar i Mariestad

Det finns två Röda Korskretsar i Mariestads kommun: Mariestads och Torsö kretsar. Du kan läsa mer om kretsarna under Om oss.

Röda Korskretsarna är lokala, ideella föreningar underställda Svenska Röda Korsets stadgar och grundprinciper.

Bilden ovan är hämtad från en resa till Sjötorp och Norrkvarn längs Göta kanal i augusti 2010, då asylsökande barn, vuxna och rödakorsare deltog. En lyckad utfärd, då vi följde slussningen på nära håll i Sjötorp och studerade minikanalen i Norrkvarn.

Foto: Inger Dernroth

 

OBS! OBS! Läs viktig information på sidan "Nyheter"!

Nyheter

Visa fler nyheter