Startsidesbild, genrebilder från Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Munkedal

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Bärfendal-Bottna: Eva Petersson / 0524-81148 / evap@swipnet.se

Munkedal: Henry Bäckström / henry@backstrom.name

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]