Du är här: Start/Norrköping/Om oss/Kolmårdens rödakorskrets

Kolmårdens rödakorskrets

Kolmårdenkretsen Kolmårdens rödakorskrets
Skicka till:

Kolmårdskretsen startade 15 januari 1950 och omfattar Kolmården, Krokek och Kvarsebo. Det nuvarande medlemsantalet är ca. 260 st varav många är aktiva inom kretsen.

Under åren har kretsen aktivt arbetat med insamlingar, sykretsar, ledsagarservice, lotterier, vuxna i skolan, utbildningar av Första hjälpen och Medmänskligt bemötande m. m.
Mötesplatsen Kupan startades år 2000 och är en viktig del av verksamheten. Den håller öppet onsdagar kl.14-18 och lördagar kl.11-14

Styrelsen består av:

Ordförande:  vakant
Vice ordförande: vakant
Sekreterare: Christina Folkeson tel. 011-39 18 29, 070-964 17 97
Vice sekreterare: Annelie Jansson tel. 073-403 72 37
Kassör: Birgit Engström tel. 070-516 71 99
Vice kassör: Margaretha Minsér tel. 070-543 37 23
Akutinsamlingar: Agneta Larsson tel. 070-544 87 81
                           Inger Negendanck tel 076-107 94 05
Lotteriföreståndare:  Iréne Fröjdh tel. 073-150 90 41
Övrig ledamot:  Kerstin Lindgren tel. 070-521 71 05

Kontaktpersoner Kupan:
Mona Palmqvist tel. 073-362 52 18
Lina Åström tel. 073-531 87 78

Kontaktpersoner för Sy & Stick:
Kerstin Sandström tel 076-823 38 51
Margareta Mattsson Minsér tel. 070-543 37 23

Medföljarservice: Kerstin Sandström tel. 011-39 23 63, Solveig Woss tel. 011-39 26 26
Besökstjänst: Pia Clashammar Blom tel. 072-363 32 02, Kerstin Sandström tel. 011-39 23 63
Vuxna i skolan: Christina Folkesson tel. 011-39 18 29, Inger Karlsson tel. 011-39 22 30