Du är här: Start/Norrköping/Om oss/Kolmårdens rödakorskrets

Kolmårdens rödakorskrets

Kolmårdenkretsen Kolmårdens rödakorskrets
Skicka till:

Kolmårdskretsen startade 15 januari 1950 och omfattar Kolmården, Krokek och Kvarsebo. Det nuvarande medlemsantalet är ca. 260 st varav många är aktiva inom kretsen.

Under åren har kretsen aktivt arbetat med insamlingar, sykretsar, ledsagarservice, lotterier, vuxna i skolan, utbildningar av Första hjälpen och Medmänskligt bemötande m. m.
Mötesplatsen Kupan startades år 2000 och är en viktig del av verksamheten. Den håller öppet onsdagar kl.14-18 och lördagar kl.11-14

Styrelsen består av:

Ordförande:  Inger Karlsson tel. 011-39 22 30, 073-827 85 00
1 vice ordförande: Irene Fröjdh tel. 011-39 23 87, 073-150 90 41
2 vice ordförande: Margaretha Minsér tel. 070-543 37 23
Sekreterare: Christina Folkeson tel. 011-39 18 29, 070-964 17 97
Vice sekreterare: Kerstin Lindgren tel. 070-521 71 05
Kassör: Birgit Engström tel. 011-16 71 49, 070-516 71 99
Vice kassör: Irene Fröjdh tel. 011-39 23 87, 073-150 90 41
Akutinsamlingar: Kerstin Lindgren tel. 070-521 71 05
                           Pia Clashammar Blom tel 011-39 12 19, 072-363 32 02
Lotteriföreståndare:  Iréne Fröjdh tel. 011-39 23 87, 073-150 90 41
Medelmsregistret:  Lena Eldh tel. 070-979 66 01
Övrig ledamot:  Inger Negendanck tel. 076-107 94 05
Kontaktperson i Kvarsebo: Berit Carlsson tel. 011-39 61 12, 070-539 80 17

Kontaktpersoner Kupan:
Mona Palmqvist tel. 073-362 52 18
Lina Åström tel. 011-39 71 41, 073-531 87 78

Kontaktpersoner för Sy & Stick:
Kerstin Sandström tel 076-823 38 51
Margareta Mattsson Minsér tel. 070-543 37 23

Medföljarservice: Kerstin Sandström tel. 011-39 23 63, Solveig Woss tel. 011-39 26 26
Besökstjänst: Pia Clashammar Blom tel. 072-363 32 02, Kerstin Sandström tel. 011-39 23 63
Vuxna i skolan: Christina Folkesson tel. 011-39 18 29, Inger Karlsson tel. 011-39 22 30