Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Nykvarn

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Ordförande Bertil Svensson tel. 070 512 7936 e-post bamco@telia.com

75-årsjubileum

Från utställningen i Nykvarns bibliotek. November 2014

Kretsen uppmärksammar detta jubileum med en utställning på Nykvarns bibliotek under två veckor i november med start den 10 november.

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]