Du är här: Start/Nynäshamn/Om oss

Om oss

Skicka till:

Inom kommunen fanns tidigare tre Rödakorskretsar, Nynäshamn, Sorunda och Ösmo, som verkade var för sig under större delen av 1900-talet och början av 2000-talet. Vi hade ett samverkansråd, där vi tog upp gemensamma frågor. 2003 startade vi Mötesplats Kupan i Nynäshamn.

 

Vid slutet av 2015 upplöstes Sorunda Rödakorskrets och medlemmarna välkomnades till Nynäshamnskretsen. Ösmokretsen följde efter och upplöstes under första halvåret 2016. Även Ösmokretsens medlemmar välkomnades till Nynäshamnskretsen, så att de tre kretsarna därmed slagits samman till en, Nynäshamnskretsen.

 

Ordförande: Sanja Batljan, 08-520 17659, sanjabat@yahoo.com

Kassör: Lena Heilborn, 070 4070445,  lena.heilborn@gmail.com