Välkommen till Röda Korset i Örebro!

Vårt arbete inom Röda Korset i Örebro består av många olika delar, i våra lokala kretsar arbetar vi bl.a. med mentorverksamhet, stöd till asylsökande, besöksverksamhet, anhörigstöd, social verksamhet i olika former, insamlingar och secondhandförsäljning.
Vi finns också ute vid Mellringe återvinningsstation, Åternyttan, en vecka varje månad där du kan lämna hela och rena kläder, prylar m.m. som vi kan sälja. Se mer information på Örebro Kommuns hemsida: www.orebro.se

Se även vårt nya informationsblad

Vi finns även på Facebook, Röda Korset Örebro Kommun och på Facebook Röda Korset Second Hand Örebro.

Mötesplats på Kungsgatan 19-21 (inne på gården)  i Örebro

Second Hand-butik, Firmavägen 4, Örebro

 Mer information och öppettider hittar du under fliken Mötesplatser/Second Hand i kolumnen till höger.

Vi söker volontärer till vår second hand-verksamhet - se mer information under länken bli frivillig här till höger!

 

 Du kan göra skillnad!

Är du företag eller privatperson och vill ge ett bidrag till Röda Korsets arbete, se stod.redcross.se

Hej Örebro

"Hej Örebro" är en verksamhet med stödgrupp för asylsökade. Gruppen träffas regelbundet och har olika aktiviteter - infomation om svenska samhället, utflykter, tränar svenska mm. Bland volontärer i gruppen finns det flera som själva har kommit till Sverige från annat land. Vårt mål är att hjälpa asylsökande att få en meningsfull och trygg vardag under väntetiden. Kontaktperson: Marcia Gerhardsson: marciag@telia.com