Välkommen till Röda Korset i Örebro!

Vårt arbete inom Röda Korset i Örebro kommun består av många olika delar. I våra lokala kretsar arbetar vi bl a med mentorverksamhet, stöd till asylsökande, anhörigstöd, social verksamhet i olika former, insamlngar och secondhandförsäljning. Vi finnns också ute vid Mellringe återvinningsstation, Åternyttan. Här kan du lämna hela och rena kläder, prylar m m som vi kan sälja.

Se även vårt informationsblad och under fliken Vårt arbete.

Vi finns även på Facebook, Röda Korset Örebro Kommun och på Facebook Röda Korset Second Hand Örebro.

 

Utbildning hjärt- och lungräddning med hjärtstartare för allmänheten 

Nu har du chansen att gå utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

Torsdag 16/5 2019, kl 17:00-20:15, Röda Korsets Mötesplats Kungsgatan 19-21 Örebro.

Anmäl dig till: secondhand.orebro@redcross.se, eller ring 019-18 61 33.

Mer information hittar du i kolumnen till höger.

 

Vi söker volontärer till våra verksamheter! Som volontär kan du hjälpa andra människor på flera olika sätt. Inom Röda Korset i Örebro kommun finns flra intressanta möjligheter till volontärarbete. Du bidrar med din medmänsklighet och kanske får du lära dig något nytt och får nya vänner. Kontakta Röda Korsets rekryteringsgrupp rekrytering.orebro@redcross.se

 

 

 Du kan göra skillnad!

Är du företag eller privatperson och vill ge ett bidrag till Röda Korsets arbete, se stod.redcross.se

"