Du är här: Start/Örebro/Om oss

Om oss

Skicka till:

I Örebro kommun finns sammanlagt fyra lokala föreningar eller kretsar. De finns representerade i kolumnen till höger. Klicka på föreningarnas namn för att få veta mer om dem och deras verksamheter.

Om Röda Korset
Det finns 191 nationella Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar i världen. Närmare 100 miljoner människor är medlemmar i Röda Korsrörelsen. Det är människor som är beredda att frivilligt göra en insats för att rädda liv eller på annat sätt hjälpa utsatta medmänniskor.

Arbetet delas in i fyra områden som är gemensamma för samtliga Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar i världen:

- Att främja Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsens grundprinciper och humanitära
  värderingar
- Att bistå vid katastrofer
- Att bygga upp beredskap inför katastrofer
- Att arbeta med hälsa och social omsorg i lokalsamhället

Vid en katastrof ber den nationella föreningen i det drabbade landet övriga föreningar om hjälp. Behoven styr hjälpinsatserna och Internationella Röda Korset i Genève avgör vilken förening som gör vad. Ibland stödjer Svenska Röda Korset arbetet med pengar och ibland skickar vi personal som kan hjälpa till på plats.

Röda Korset i Sverige
Röda Korset utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Under årens lopp har Röda Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem. Inte sällan har samhället sedan övertagit dessa verksamheter, exempel på detta är bland annat folktandvården och hemtjänsten.

Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. Alla medarbetare har genomgått utbildning och avgett tystnadslöfte.