Välkommen till Röda Korset i Örnsköldsvik!

I Örnsköldsviks kommun finns 4 Rödakorskretsar.

Björna Rödakorskrets,  Kupankretsen,  Norrflärke/Nätra Rödakorskrets samt Örnsköldsvik Rödakorskrets.
I Husum finns en Rödakors grupp som tillhör Örnsköldsviks Rödakorskrets

På den här sidan finner du kontaktuppgifter till oss samt en beskrivning över den verksamhet vi bedriver.

Vi hoppas du ställer upp på Röda korsets grundprinciper och stödjer vår verksamhet