Välkommen till Röda Korset i Örnsköldsvik!

I Örnsköldsviks kommun finns 5 Rödakorskretsar.

Björna Rödakorskrets, Grundsunda Rödakorskrets, Kupankretsen,  Norrflärke/Nätra Rödakorskrets samt Örnsköldsvik Rödakorskrets.

På den här sidan finner du kontaktuppgifter till oss samt en beskrivning över den verksamhet vi bedriver.

Vi hoppas du ställer upp på Röda korsets grundprinciper och stödjer vår verksamhet 

 Behov av frivilliga

Vi behöver Dig som vill arbeta frivilligt. Vare sig det gäller besöksverksamhet eller att arbeta med händerna. Vi behöver även dig som är intresserad av styrelseuppdrag och få vara med och planera och genomföra frivliigt arbete som gör skillnad för så många människor! Läs mer om den verksamhet som resp krets genomför längre fram.

Välkommen att kontakta ordföranden i respektive krets!