Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Osby

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Osby:  Åsa Ekman  Mail: adress ekman2010@live.com  Mobil Nr 070-669 39 49

Örkened: Barbro Lindblad / 0479-20602 / barbro.lindblad@swipnet.se

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]