Du är här: Start/Oskarshamn/Om oss

Om oss

Skicka till:

Medlemmar i styrelsen för Oskarshamns Rödakorskrets.

Eva Nilsson, Tfn 072-542 95 60,, Ordförande

Solweig Weber, Tfn 0491-199 21, 076-192 72 18 vice ordförande

Eva Slånemyr, Tfn 070-5119551, kassör

Ann Dunge, tfn 070-3996954, ledamot

Lena Carlsson,Tfn 0491-175 84, ledamot

 

Medlemmar i styrelsen för Döderhultsviks Rödakorskrets

 Ann-Magret Björkman tfn. 0491-621 74, ordförande,insamlingsansvarig och Kupans ledningsgrupp

Lisbeth Karlsson tfn 0491-919 41, vice ordförande,asylgruppansvarig i Påskallavik.

Lotta Borgemo tfn 0491-914 08, kassör

Margareta Petersson tfn. 0491-916 11, ledamot i samverkansrådet.

Ritva Olander tfn 0702-687941, medlemsansvarig, sekreterare, representant i samverkansrådet, Kupans ledningsgrupp

Kristina Alonso, revisor

 

 

 

 

 Medlemmar i styrelsen för Kristdala rödakorskrets.

Eva-Lena Lövgren, ordförande, tfn 0491-71123, lovgren.bjalebo@telia.com

Christina Axelsson, vice ordförande, 0491-70744, christina.axelsson@telia.com

Ingrid Tornéus , sekreterare, 0491-70283, ingrid.torneus@telia.com

Kristina Danielsson, kassör, 070-586 45 35, kdanielsson2@spray.se

Ann-Marie Fungmark, ledamot, 0491-70081, am.fungmark@home.se

Ingrid Arvidsson, ledamot, 0491-70199, arnold.arvidsson@bredband.net

Karin Andersson, ledamot, 0491-70302, kasol52@telia.com

Gunilla Knutsson, ledamot, 0491-35022, 35022@live.se

Ulla Mecke, adjungerande ledamot, 072-5166056, ursula.mecke@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

Medlemmar i  styrelsen för Figeholms Rödakorskrets

Ann Dunge tfn0491316 64, 070-3996954,ordförande

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]