Du är här: Start/Oskarshamn/Vårt arbete/Kristdala Rödakorskrets

Kristdala Rödakorskrets

Skicka till:

Vi bedriver Mötesplatsen för asylsökande och nyanlända i Kristdala, som är öppen varje tisdagskväll kl 17:30-19:30 under våren och hösten 2019.Här kan man få mötas, leka, umgås och träna svenska språket. På mötesplatsen anordnas olika aktiviteter vid varje tillfälle som anknyter till svenska samhället,svenska arbetsmarknaden och om hälsa. Man också få hjälp med vart man ska vända sig i olika situationer samt få information om olika evenemang.

Vi anordnar lottterier ofta tillsamman med övriga Röda kors kretsar i kommunen.

Vi ordnar bössinsamlingar som lämnas till Svenska röda korsets insamlingar.

Vill du hjälpa till och vara frivillig så ring eller mejla Eva Svensson 070-3505686, oskarshamnkretsen@redcross.se

Ordförande, Eva Svensson, tfn 070-350 56 86, eva.gumsebo@hotmail.com

Sekreterare, Ingrid Tornéus, tfn  0491-70283, ingrid.torneus@telia.com

Kassör Kristina Danielsson, tfn 070-586 45 35, kdanielsson2@spray.se
Ledamot Eva-Lena Lövgren, tfn 0491-71123, lovgren.bjalebo@telia.com
Ledamot Ann-Marie Fungmark, tfn 0491-70081, fungmarka@gmail.com
Ledamot Karin Andersson, tfn 0491-70302, kasol52@telia.com
Ledamot Eva Lindberg Petersson, 070-537 01 87, eva.l.petersson@gmail.com
Ledamot Birgitta Hollertz, 073-650 73 54, ditte_hollertz@hotmail.com
Ledanot Ulla Mecke, ledamot, 072-516 60 56, ursulamecke@web.de

 

Kontakta oss

Eva Svensson, ordförande, tfn 070-350 56 86, eva.gumsebo@hotmail.com