Du är här: Start/Östersund/Om oss/Storsjökretsen/Social verksamhet

Social verksamhet

Anhörigstöd
Skicka till:

Röda Korset  i Östersund driver en omfattande social verksamhet. Ca 140 frivilliga är engagerade i att på olika sätt stödja en medmänniska. Vi är lyhörda för närsamhällets behov av medmänskligt stöd och genom våra frivilliginsatser är vi ett komplement till offentliga sektorns skyddsnät.

Rödakorsvärdar

I entrén på Östersunds Sjukhus träffar du Röda Korsets ideella värdar, Rödakorsvärdarna,

måndag-torsdag kl 9-14.

Rödakorsvärdarna är stöttande medmänniskor som kan hjälpa dig besökare med att

* hitta rätt på sjukhuset

* följa med till och från de olika mottagningarna

* utföra ärenden t ex hämta vatten

* hämta ut recept tillsammans med dig 

* följa med som stöd under sjukhusbesöket

* ge skjuts i rullstol om du besökare behöver det

* beställa taxi enligt ditt önskemål

* följa med till apoteket, sjukresor och andaktsrum

* hålla sällskap en stund

En Rödakorsvärds uppgift är att vara en ställföreträdande anhörig till besökare på sjukhuset.

Rödakorsvärdarna utför ingen vård eller annat sjukvårdsarbete och de ersätter aldrig den anställda personalen.

Språkstöd

En frivillig rödakorsare stödjer en vuxen nyanländ med Språkstöd; läxor, uttal etc.
Måndagar kl 17-19 och torsdagar kl 13-15 (från 7/11 ny tid kl 15-17) på Östersunds bibliotek.
Ett samarbete mellan Röda Korset och Östersunds Bibliotek.

Häktesbesök 

Intagna på häktet får besök av frivilliga några gånger i veckan. Alla som sitter häktade har under kortare eller längre tid skilts från sina närmaste och har inte möjlighet att umgås med familj och vänner på ett normalt sätt. Isoleringen innebär en stor påfrestning. De frivilliga bryter för en stund ensamheten för den intagne.

Besöksverksamhet

Många ensamma och äldre personer får en guldkant på tillvaron tack vare de frivilligas besök. De har tid att sitta och prata, framförallt lyssna, kanske ta en promenad, läsa tidningen, lösa korsord, dricka kaffe. Det är viktigt att vara lyhörd – det kan räcka med att hålla en hand, att finnas till för en annan människa.

Frivilliggrupp besöker Äldreboendet FRÖSÖ STRAND

Varannan vecka besöker en frivilliggrupp de boende på Äldreboendet FRÖSÖ STRAND. Sång och musik står på programmet och att umgås och dricka kaffe naturligtvis. I samarbete med Studiefrämjandet.

Frivilliggrupp på Äldreboendet SKOGSBRUKSVÄGEN 

Varannan vecka besöker en frivilliggrupp de boende på Äldreboendet SKOGSBRUKSÄGEN 133 i Torvalla.
Sorlet sprider sig runt kaffebordet, några minns och pratar om ungdomstiden, andra
pratar fotboll, vi sjunger troligtvis några sånger, det brukar också bli en och annan dans.
Det viktiga är att vi är tillsammans en stund och får känna glädje och gemenskap.

Frivilliggrupp på Äldreboendet BONDEN

Varannan vecka besöker en frivilliggrupp de boende på Äldreboendet BONDEN. Sång och musik står på programmet och att umgås och dricka kaffe naturligtvis.

Ladies Villa

Tisdag- och torsdageftermiddagar träffas nyanlända kvinnor och svenska kvinnor för att tränar svenska. Samarbete mellan Östersunds kommun och Röda Korset.

Språkkafé

På lördagar kl 11.30-13.30 träffas svenskar och nyanlända på Röda Korset, Blå Rummet, Nedre Vattugatan 8 Östersund och pratar svenska. Samtalsämnena studsar från idrott till barnuppfostran till hobbys till sociala koder. Atmosfären är informell och otvungen. Huvudsaken är att man pratar svenska och har kul tillsammans!

Höstens språkkafé startar den 21 september,

I samarbete med Studiefrämjandet

Mötesplats Prästgatan 58

Varje måndag mellan  kl 13-15 erbjuder Röda Korset Sittgympa, därefter gemensamt fika.

Läxhjälp på MIMERGÅRDEN

Varje torsdag är vi med på Mimergårdens Kunskapsverkstad och hjälper låg- och mellanstadieelever med deras läxor.

Nästa Steg!

Nästa Steg är ett integrationsprojekt som Röda Korset genomför med start hösten 2019. Två av huvuduppgifterna under projektet är integration genom föreningslivet och samhällsinformation. Vi finns på Gamla Tingshuset varje tisdag och torsdag kl 16 - 17. Om du är intresserad av att vet mer om hur du kan hjälpa till i projektet, så kontakta Stefan Olsson 072 - 707 89 99.

För mer information om verksamheterna och frivilliguppdrag kontakta

Stefan Olsson tel 0727-07 89 99

stefan.olsson@redcross.se