Du är här: Start/Oxelösund/Om oss

Styrelsen 2020

Stryelsen Gunilla, Inger, Lena, Ann-Christine, Rose-Marie, Eva och Yvonne.
Skicka till:

Styrelsen för Oxelösund Rödakorskrets

Ordförande:
Lena Grundelius
Brisvägen 16, 611 92 Nyköping 
Tel: 0155-22 41 44
mobil: 070-538 67 16
e-post: Lena Grundelius 

Vice ordförande:
Inger Eriksson

Sekreterare:
Rullande schema

Kassaförvaltare:
Gunilla Lundgren

Adjungerad för bokföring:
Agneta Wiren

Ledamöter:
Eva Arvidsson
Yvonne Carnbrand Karlsson
Rose-Marie Johborg
Ann-Christine Samuelsson 

Revisorer:
Bo Jender 
Eva Asthage

Revisorssuppleant:
Peder Thyrvin 

Ombud till riksstämman:
Ulla J:son Lövgren

Friviligledare

Kupan: Gunilla Lundgren, Anne Rödseth, Birgitta Sandberg, Viveka Åman. Maj Andersson, Margit Jansson

Bössinsamlingar: Sonja Kjellberg, Alice Nordlander

Utställda bössor: Anita Norelius, Astrid Eriksson

RK-produkter: Agneta Wirén

Hemsidan, Facebook och Instagram: Anne Rödseth

Besöksverksamhet: Ulla J:son Löfgreen

Textilansvarig: Birgitta Sandberg

Medlemsregister, nyrekrytering: Margareta Jender