Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

 

Bäste Röda Korsare

Röda Korset betyder mycket för många. I Sverige finns drygt 1000 lokalföreningar som drivs helt på frivillig basis. Vi ingår i den internationella Röda Kors-rörelsen, som verkar i 190 länder och har 97 miljoner medlemmar. Tänk så många som stödjer Röda Korset!

När det händer behövs vi!
Vilken sommar! Varmt och skönt men nu behöver vi regn, mycket regn. Brist på friskt vatten och inget regn orsakar stora broblem i många av världens länder, det vet vi sedan länge, och nu helt plötsligt har vi fått samma problem här hemma. Sjukvården sätts på stora problem, både för barn och gamla, återigen, regn och friskt vatten är viktigt. Och inte minst viktigt, att grödan inte torkar bort! Mycket måste finnas för att samhället skall fungera för så många som möjligt. Vi hjälper med mat, vatten och omsorg.

Vi är på plats hemma i Sverige och i Partille. Vi hjälper, bland mycket annat människor i ensamhet och är engagerade i många sociala aktiviteter till förmån för dem som har det svårt. Just denna sommar har det varit aktuellt att bistå många som lider av den varma sommaren, framförallt våra äldre. Men även våra barn, drick mycket vatten!

Läxorna i skolan hjälper vi till med. Läxhjälpen är populär och mycket omtyckt, upp till 10 elever vid varje tillfälle.

Vi gör mycket mer - kom med!
På våra träffar sköter vi det administrativa samt planerar och förbereder olika aktiviteter. Det är mycket du kan göra för att visa ditt stöd och påverka verksamhetens utformning. Många hjälpande händer behövs.
Vi har regelbundna träffar och vi gör utflykter. Hör av dig och delta i vår verksamhet. Mycket kan uträttas genom din medverkan.
Många och stora tack för att du ställer upp!

Övrigt se vidare under rubriken Vårt arbete. Det är mycket du kan göra för att visa ditt stöd och påverka verksamhetens utformning. Många hjälpande händer behövs.

Mycket välkommen!


[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]