Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

 

Bäste Röda Korsare

Personligt och frivilligt engagemang är själva livsnerven i Röda Korset.
Röda Korset finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi räddar liv och ger hopp i Sverige och över hela världen. Och i Partille.
Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. Det är alldeles för många som svälter, det är alldeles för många som lider efter krig och andra våldshandlingar.
På plats hemma i Partille hjälper vi, bland mycket annat, människor i ensamhet, stödjer flyktingar och är engagerade i många sociala aktiviteter till förmån för dem som har det svårt.

Aktiviteter under hösten 2018 - nya tag under våren 2019
Läxhjälpen är populär, ett tiotal elever vid varje tillfälle. Många invandrarelever önskar hjälp. Vår insats är mycket uppskattad.

Vi deltog i höstmarknaden på Göteborgsvägen med ett fint lotteri. Vi samlade in pengar i kampanjen för Världens barn. Detta tillsammans blev drygt 6000 kronor.

Ett stort tack till alla som deltar i det praktiska arbetet. Det går inte av sig självt. Vi kan säkert göra mer men då behöver vi fler "händer".

Många och stora tack för att du ställer upp!

Övrigt se vidare under rubriken Vårt arbete. Det är mycket du kan göra för att visa ditt stöd och påverka verksamhetens utformning. Många hjälpande händer behövs.

Mycket välkommen!


[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]