Du är här: Start/Perstorp/Det händer hos Röda Korset i Perstorp/Din Bror- "A new voice for boys"

Din bror- "A new voice for boys"

Edina Burazerovic(projektledare), Burim Rama och Ali Mahmood
Skicka till:

Före årsmötet 25 februari presenterades Leaderprojektet "Din Bror".  Syftet med verksamheten är bland annat "att främja killarnas hälsa genom möten mellan unga och vuxna i samtalsgrupper". Den metod som används baseras på skaparnas egna erfarenheter av att växa upp, andras erfarenheter och forskning samt lärdom från dialoggrupperna.Fokus ligger på att stärka unga killar och göra dem trygga i sin mansroll, att skapa en miljö där alla kan uttrycka sig utan att bli dömda, att samtalsledarna fungerar som storebröder istället för som lärare samt att arbetet sker i förebyggande syfte. I grupperna deltar pojkar som utsätts för kulturkrockar. Driton Rama, en av grundarna formulerar:

"Mitt hem är något som jag håller mycket kärt. Jag har betalt med svett och pengar. Jag vill inte förstöra det hem jag byggt upp eftersom det ger mig trygghet. När vi bodde i Kosovo så byggde vi upp det som fanns innanför husets murar och tog hand om det. Det som var utanför murarna var ingens. Det var ingen som såg efter det. När jag kom till Sverige såg jag att det fanns människor som även tog hand om det som var utanför den egna muren. Jag märkte även att folk blev sura om jag slängde skräp på gatan. Man hade investerat även här.

Svenskarnas gård var större än det som var innanför deras staket. Det här synsättet gör att ett land kan fungera och utvecklas. Tryggheten ökar och sprids. Jag ser till att jag kan förlita mig på fler människor än de som är innanför mina murar. Alla vinner på att investera som jag" 

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]