Välkommen till Röda Korset i Piteå

Visste du att Röda Korset är så mycket mer än bara Kupan? På denna hemsida hittar du information om vad Röda Korset gör i Piteå.

Vi har aktiva medlemmar i alla åldrar, och olika verksamheter finns med bred variation. Alla verksamheter i Piteå, Sverige och världen arbetar enligt samma grundprinciper. Dessa är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet, universalitet, att lindra och förhindra mänskligt lidande.

Vad är mänskligt lidande? Det kan vara ensamhet, utanförskap, sorg eller rädsla. Likaså ett sår eller brist på mat eller kläder. Röda Korset är ett nätverk av godhjärtade människor som erbjuder sin hjälp efter egen förmåga, tid, intressen och erfarenheter.

Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionshinder breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Våra frivilliga arbetare har tystnadsplikt och delar Röda Korsets människosyn, humanitära värderingar samt våra grundprinciper.

Bli volontär i Röda Korset.

Gör en insats i någon av våra verksamheter ex. bussvärd, besök, packgrupp, sygrupp eller kassaarbete i vår secondhandbutik.

All tid är betydelsefull och du behövs. Hör gärna av dig till oss för mer info.

Piteå Röda Korskrets Ring ordf,.Ulla-Britt Boström 070-364 42 33

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]