Röda Korset finns i nästan alla länder på jorden. Arbetet kan skilja sig en aning i Skellefteå kommun jämfört med övriga världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: att försöka förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas. Ibland når inte samhällets skyddsnät ut till alla behövande, och då är Röda Korsets  hjälpverksamhet av mycket stor betydelse.

Kupans musikvideo

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]