Ordförande i Rödakorskretsen i Skurups kommun
Freddy Ericsson  E-post freddy.e@live.se

Aktuellt från Rödakorskretsen i Skurups kommun                                                             Här är exempel på olika aktiviteter inom kretsen och du är välkommen att deltaga.

Anmäl dig till någon av nedanstående personer om du är intresserad av att deltaga i någon aktivitet. Ge oss några timmar av din tid!

MÖTESPLATS KUPAN, tel 076-1038153

 Kupan är kretsens mötesplats och secondhandbutik och finns på Södergatan 1 i Skurup.

Ansvarig för Kupan är Freddy Ericsson, tel 0411-53 24 87 eller 0722-53 24 87

Öppettider: 

Onsdagar och torsdagar kl 13.00 – 17.00 Fredagar kl. 12.00 - 16.00  

Lördagsöppet 30 mars, 27 april, 25 maj, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 1 december kl. 10- 14

SYSTUGAN (finns i Kupans lokal)

Systugan tar hand om och förädlar inlämnade tyger och garner. Framställer nya plagg och annat som kan säljas i Kupan.

ANHÖRIGSTÖD och LEVA VIDARE grupper

Grupperna är vilande och hanteras via Skurups kommun respektive Skurups församlingsamverkar. 

BESÖKSVERKSAMHET

Det finns många ensamma människor som uppskattar att ha en medmänniska att prata med då och då. Du själv kan få uppleva många stimulerande kontakter.

Vi besöker ensamma/socialt isolerade medmänniskor på boende i olika former och i egna hemmet.

Ansvarig för Skurup: Madeleine av Ugglas tel 0411-53 30 40

För Abbekås, Rydsgård och Skivarp: Åsa Carlsson tel 0411-306 10

KRISBEREDSKAP

Grupp av frivilliga, som kan ställa upp vid kris och katastroftillfälle i kommunen.

Ansvarig: Evert Andersson, tel 070-521 14 23

INSAMLINGAR

Kretsen deltager i olika insamlingar.                                                                                                                   Ansvariga är Ulla Bergman tel 0411-305 46 och Monica Feldt tel 0411-425 46 

För styrelsen i Rödakorskretsen i Skurups kommun

Freddy Ericsson, ordförande tel 0411-532487, mobil 0722-532487, E-post freddy.e@live.se

Agnetta Önnebo, sekreterare tel 073-068 85 40, E-post agnmoss@gmail.com

Inger Olsson, kassör tel 0411-410 10, E-post i.m.olsson@telia.com

Åsa Carlsson, Ulla Mattiasson, Monica Feldt och Catharina Nilsson är ledamöter

Aktuellt

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]