Ordförande i Rödakorskretsen i Skurups kommun
Freddy Ericsson  E-post freddy.e@live.se

Aktuellt från Rödakorskretsen i Skurups kommun                                                             Här är exempel på olika aktiviteter inom kretsen och du är välkommen att deltaga.

Anmäl dig till någon av nedanstående personer om du är intresserad av att deltaga i någon aktivitet. Ge oss några timmar av din tid!

MÖTESPLATS KUPAN, tel 076-1038153

 Kupan är kretsens mötesplats och secondhandbutik och finns på Södergatan 1 i Skurup.

Ansvarig för Kupan är Freddy Ericsson, tel 0411-53 24 87 eller 0722-53 24 87

Öppettider: 

Onsdagar och torsdagar kl 13.00 – 17.00 Fredagar kl. 12.00 - 16.00     

SYSTUGAN (finns i Kupans lokal)

Systugan tar hand om och förädlar inlämnade tyger och garner. Framställer nya plagg och annat som kan säljas i Kupan.

ANHÖRIGSTÖD

Kretsen samverkar med Skurups kommun och medverkar i arrangemang för anhörigvårdare.

LEVA VIDARE GRUPP

Har någon som stod dig nära avlidit? Då kan det vara bra att prata med någon som är i samma situation. Röda korset samarbetar med kommunens församlingar.

Ansvarig Anhörigstöd och Leva vidare grupp

Inga Chrisén tel 0411-44 122

BESÖKSVERKSAMHET

Det finns många ensamma människor som uppskattar att ha en medmänniska att prata med då och då. Du själv kan få uppleva många stimulerande kontakter.

Vi besöker ensamma/socialt isolerade medmänniskor på boende i olika former och i egna hemmet.

Ansvarig för Skurup: Madeleine av Ugglas tel 0411-53 30 40

För Abbekås, Rydsgård och Skivarp: Åsa Carlsson tel 0411-306 10

KRISBEREDSKAP

Grupp av frivilliga, som kan ställa upp vid kris och katastroftillfälle i kommunen.

Ansvarig: Evert Andersson, tel 070-521 14 23

INSAMLINGAR

Kretsen deltager i olika insamlingar.                                                                                                                   Ansvariga är Ulla Bergman tel 0411-30 546 och Inger Olsson tel 0411-41010 

För styrelsen i Rödakorskretsen i Skurups kommun

Freddy Ericsson, ordförande tel 0411-532487, mobil 0722-532487, E-post freddy.e@live.se

Agnetta Önnebo, sekreterare tel 073-068 85 40, E-post agnmoss@gmail.com

Inger Olsson, kassör tel 0411-410 10, E-post i.m.olsson@telia.com

Åsa Carlsson, Ulla Mattiasson och Catharina Nilsson är ledamöter

Aktuellt

 

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]