Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Sollentuna

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Johanna Hammar / 08-96 01 19 alt 08-684 278 92/ [email protected]

Facebook: Röda Korset Sollentuna