Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Sollentuna

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen och vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

kupan@redcross-sollentuna.se

Facebook: Röda Korset Sollentuna