Du är här: Start/Sollentuna/Nyheter

Nyheter

En ny Kupa!

Vi vill ha en secondhandaffär som generar ett överskott så att vi kan skicka in bidrag till Röda Korsets hjälpaktioner. För att lösa detta har vi sett oss tvungna att byta till en mindre lokal per den 30 september 2020 och att endast ha frivilliga som personal. Vi har ännu inte hittat någon lämplig lokal. Öppethållandet kommer att bero på personalens storlek.
Om du vill hjälpa till med att dra pengar till Röda Korsets hjälpverksamhet genom att arbeta som frivillig i vår secondhandaffär är du välkommen att höra av dig till Carina Bindzau (carina@bindzau.net) eller någon annan i styrelsen.Du gör genom ditt arbete också en värdefull insats i miljöarbetet genom att prylar, kläder m,m, tas till vara i stället för att slängas.

 

Styrelsen

 

 

 

Nya tider för vår secondhandaffär!

Den är öppen tisdag och onsdag varje vecka kl. 12.00 - 18.00 fram till juli. Välkkomen in!

 

 

 

Glöm inte bort att anmäla dig till den digitala årsstämman den 18 maj kl. 18.30. Du måste anmäla dig till mig Carina Bindzau - carina@bindzau.net  eller någon annan i styrelsen för att få information hur du ska ansluta dig till stämman.

 

Kallelse till Sollentuna Rödakorskrets årsstämma

På grund av den rådande Coronasituationen har vår årsstämma blivit ytterligare uppskjuten. Vi bjuder därför in till ett digitalt möte.

Du välkommen att delta på Sollentuna Rödakorskrets årsstämma.

Dag: Måndagen den 18 maj
Tid: 18.30
Plats: digitalt möte via Teams, länk bifogas och ev instruktioner vid behov.

Kretsstämmans dagordning (förslag, ändra om det behövs):
Kretsstämman öppnas av sittande ordförande som hälsar välkommen
Godkännande av stämmans stadgeenliga sammankallande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare
Godkännande av föredragningslista
Verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående år
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen
Beslut om kretsens verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår
Beslut om motioner
Kretsstyrelsen förslag
Beslut om valberedningens förslag på antal ledamöter i kretsstyrelsen och val av styrelseledamöter
Beslut kring valordning inför nästa kretsstämma
Övriga frågor
Kretsstämman avslutas

Känn dig hjärtligt välkommen,
Joakim Stockhaus och styrelsen

 

Vår secondhandaffär är nu fram till den 30 april öppen tisdag och onsdag och därefter t.o.m. den 31 juli endast onsdagar.

 

 

 

Idag- 25 mars- öppnar Röda korsets stödtelefon med anledning av coronaviruset

 


Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen - 0771 900 800

Öppen måndag till fredag mellan 12:00-16:00

Alla samtal är anonyma.

Är du orolig för dig själv eller någon i din närhet och vill prata med någon om hur du påverkas av coronakrisen? I Röda Korsets stödtelefon svarar personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Röda Korset är en organisation med stor erfarenhet av kriser och katastrofer - tillsammans är vi starkare.

Om du vill ha medicinska råd ska du som tidigare ringa 1177 inte stödtelefonen.

 

 

Vår secondhandaffär är öppen!
Vi fattade beslutet om stängning lite för snabbt och det blev fel. Tyvärr. Vi beklagar det.
Ni är därför välkomna till secondhandaffären som nu håller öppet som vanligt.
Ni är speciellt välkomna till vår Påskmarknad som börjar den 27 mars. Vi har öppet på Skärtorsdagen kl. 11.00-15.00 och på Påskaftonen kl. 11.00-15.00. Glad Påsk önskar vi er alla.

 

 

Vår secondhandaffär på Malmvägen 55 är stängd t.o.m. den 31 mars. Också pga av coronaviruset.

 

Årsmötet den 23 mars är inställt pga coronaviruset. Återkommer senare med nytt datum. Likaså är föredraget den 30 mars inställt av samma anledning. Återkommer om nytt datum.

 

 

Vi gör i en paus i Träna svenska fr.o.m. fredagen den 13 mars fram till den 11 maj.

 

 

Ny kallelse till kretsstämma
Tyvärr blev vi tvungna att ändra datum
Välkomna till årsmöte måndagen den 23 mars 2020
klockan 18.30
Mötesplats: Kupan, Malmvägen 55, Sollentuna
Fika som vanligt
Kretsstämmans dagordning:
1. Kretsstämman öppnas av sittande ordförande som hälsar välkommen
2. Godkännande av stämmans stadgeenliga sammankallande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika
rösträknare
5. Godkännande av föredragningslista
6. Verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående år
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen
9. Beslut om kretsens verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår
10. Beslut om motioner
11. Kretsstyrelsens förslag
12. Beslut om valberedningens förslag på antal ledamöter i kretsstyrelsen och
val av styrelseledamöter
13. Övriga frågor
14. Kretsstämman avslutas.
Motioner som avges av medlem i Sollentunakretsen skall enligt stadgarna vara
kretsstyrelsen tillhanda senast två veckor före stämman, dvs.9 mars 2020.
Verksamhetsberättelse, bokslut, ev. motioner och förslag hålls tillgängliga en
vecka före årsmötet på Röda Korsets Second hand-affär (Kupan), Malmvägen
55, 19162 Sollentuna.
Vi saknar tyvärr epostadresser till många av våra medlemmar, tacksam för
info till Inger-Zetterberg@comhem.se.
Hjärtligt välkommen
önskar
Joakim P. Stockhaus, Ordförande

Meddelande

Det finns inga nyheter.