Du är här: Start/Sollentuna/Om oss

Om oss

Skicka till:

Sollentunakretsens vision och långsiktiga mål

Röda Korsets verksamhet i Sollentuna är omfattande. Vi har sedan flera år samarbete med kommun, landsting och arbetsförmedling med flera institutioner.

 

Vår övergripande vision är att

Röda Korsets Sollentunakrets och Mötesplats Kupan skall vara synlig och välkänd i Sollentuna kommun. Invånarna ska veta vart de ska gå när de behöver vårt stöd eller vill engagera sig i Sollentunakretsens arbete.

 

Våra långsiktiga mål är att

Sollentunakretsen skall vara den ledande humanitära frivilligorganisationen i Sollentuna kommun. Sollentunakretsen skall vara en ledande samhällspåverkare i Sollentuna kommun med utgångspunkt från rörelsens grundläggande värderingar. Sollentunakretsen skall vara en ledande förening i Sollentuna kommun och i det internationella arbetet.

 

Läs mer om våra verksamheter under Vårt arbete

Läs mer på Facebook: Röda Korset Sollentuna