Du är här: Start/Solna/Vårt arbete/Krisberedskap - Bergshamra

Krisberedskap - Bergshamra

Skicka till:

Vi skall förbereda oss för att det osannolika eller oväntade kan hända.
Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Tillsammans med ett antal andra frivilligorganisationer har vi ett uppdrag att stötta myndigheterna i krissituationer.
Vår verksamhet är ett komplement till myndigheterna och vi agerar i samverkan
med dem, nationellt och lokalt.

Vi frivilliga i Ulriksdalskretsen kan erbjuda medmänskligt stöd och praktisk hjälp åt drabbade och deras närstående. Vi har nyligen börjat med verksamhet för att skapa en beredskap i händelse av en kris i vår egen kommun eller i närliggande kommuner. Vid en kris är det viktigt att ingen skall lämnas ensam och syftet med vårt arbete är att erbjuda människor stöd vid sådana tillfällen.

Vi håller på att ta fram en lokal krisplan som är vårt verktyg för på ett tydligt, enkelt och strukturerat sätt driva vår verksamhet. Vår plan innehåller två delar

Intern kontroll:
Information och Handbok för Mötesplatsen och de som arbetar och vistas där.

Extern samordning/samverkan:
Plan och rutiner för krisberedskapsgruppen, dess verksamhet och samverkan med myndigheter samt närvaro vid större arrangemang.

Vill du vara med i detta viktiga arbete eller få mera information om krisberedskap?
Vi behöver dig!

 

Har du frågor så kontakta oss på epost krets.ulriksdal@redcross.se eller tel 08-444 92 20.