Du är här: Start/Stockholm/Stockholm City/Om oss/Södermalm

Södermalmskretsen

Foto: Peter Rudin
Skicka till:

 Hej och välkommen till Röda Korset på Södermalm!

Södermalms Rödakorskrets är en av Sveriges största lokalföreningar med 1300 medlemmar som stödjer arbetet för ett humanare Södermalm där alla ska känna sig välkomna på lika villkor.

Vi driver ett antal olika verksamheter på Södermalm så som Läxhjälp, Besöksverksamhet på äldreboenden samt insamlingsverksamheter. Du kan läsa mer om alla våra verksamheter under fliken Vårt arbete.

Kallelse till vår årsstämma har nyligen gått ut, se nedan för information om den.

Kallelse: Södermalmskretsen bjuder in till årsstämma för 2017/2018

Plats: Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54

Tid: onsdagen den 14 februari kl 18.00 – 20.00

(ankomst 17.30 - 17.55 med mötesstart kl 18.00)

Vid stämman behandlas stadgeenliga ärenden, bland annat verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse, beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt inriktning av kretsens verksamhet för kommande år.

Stämman ska också ta ställning till styrelsens proposition om kretssammanslagning. Information om denna proposition kommer finnas tillgänglig på denna sida inom kort, och enligt stadgarna § 11 rubriken Kallelse, så finns de att läsa senast en vecka innan årsstämman. Stämman ska också välja ny ordförande till kretsstyrelsen.

Mer information om stämman kommer göras tillgänglig här på hemsidan inom kort.

Vi söker alltid frivilliga att hjälpa oss inom våra olika verksamheter. Att vara frivillig är ett fantastiskt givande uppdrag där du får möjlighet att ge av din tid och engagemang till dina medmänniskor och i gengäld får du mycket tillbaka i form av glädje, kunskaper och värdefulla erfarenheter. Vill du bli frivillig? Läs då mer om våra verksamheter och kontakta respektive frivilligledare för mer information.

Vill du bli medlem i vår krets? På så sett stöttar du vårt arbete ekonomiskt samt har den demokratiska rätten att besluta hur kretsen skall utvecklas framöver, detta främst på våra årsmöten. Klicka här: http://redcross.se/bli-frivillig/bli-medlem/bli-medlem-betala/

Vi har en lokal på Lundagatan 55 (T-bana: Hornstull) där styrelsen har sina sammanträden.

I högerkolumnen kan ni klicka in er för att se vilka som sitter i styrelsen vilka verksamheter vi driver samt hur man kommer i kontakt med kretsen.