Du är här: Start/Stockholm/Stockholm City/Om oss/Folkrättskretsen

Folkrättskretsen

Skicka till:

Välkommen till Folkrättskretsen. Vi är den krets, inom Röda Korset region Stockholm, som specialiserat sig på frågor och uppgifter med anknytning till folkrätten.

Du kan läsa mer om oss på vår egna hemsida, www.folkrattskretsen.se

Vi arbetar brett med frågor som rör mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Detta gör vi genom språkundervisning för migranter, föredrag och debatter, opinionsbildning, medmänskligt stöd och genom att bevaka utsatta gruppers folkrättsligt förankrade rättigheter.

Folkrättskretsen bedriver följande verksamheter:

Styrelse 2017:

Ordförande: Tove Svensson

Vice ordförande: Eric Röst

Kassör: Hugo Rickberg

Styrelseledamöter: Lena Eriksson, Jonathan Österlund och Sanna Frost.

Revisorer: Helene Widjedal, Erik Janzon

Valberedning: Emmy Martinsson, Helen Dowlati

Kontakta oss:

E-post: info@folkrattskretsen.se

Du är även välkommen att kontakta oss genom vår Facebook-sida, www.facebook.com/folkrattskretsen

Läs mer om folkrätt.