Du är här: Start/Stockholm/Stockholm City/Vårt arbete/Förvarsgruppen

Vi besöker Migrationsverkets förvar i Märsta

Skicka till:

Vill du göra en betydande samhällsinsats och möta en utsatt och förbisedd grupp? Har du ett intresse för människor och flyktingfrågor? I så fall kan kanske ett frivilligt engagemang i Förvarsgruppen passa dig. Vi är i nuläget en grupp på ca 15 frivilliga samt tre frivilligledare som regelbundet besöker Migrationsverkets förvar i Märsta.

Som frivillig i Röda Korsets förvarsgrupp åker du ut i sällskap med minst en till frivillig för att besöka asylsökande och andra människor som saknar uppehållstillstånd och som tagits i förvar av Migrationsverket. Vi gör detta enligt schema och försöker genomföra regelbundna besök en gång i veckan. Vårt främsta syfte är att genom våra besök ge ett medmänskligt stöd till människor som har frihetsberövats under en kortare eller längre tid. De människor vi möter har utländskt ursprung och mångskiftande bakgrunder. De är ofta skilda från sina anhöriga och befinner sig i en mycket påfrestande livssituation. Bakom sig kan de ha avvisningsbeslut vilket kan få dem att känna sig frustrerade över sin situation och oroliga inför framtiden. De vi träffar uppskattar vår närvaro och vi kan genom stöd och samtal få dessa människor att känna sig sedda och lyssnade på. Oftast handlar det om sociala aktiviteter och samtal men även att bevaka den förvarstagnes rättigheter.

I dagsläget besöker gruppen alla fyra avdelningar. Efter varje besök skrivs ett besöksreferat som sedan skickas till tjänstemän på Röda Korset. Utifrån dessa referat görs en sammanställning av de frågor som är problematiska på förvaret och utifrån dessa förs dialog med Migrationsverket. Förvarsgruppen samverkar med andra frivilligorganisationer och ska under kommande verksamhetsår utöka det samarbetet.

Är du intresserad av att vara med?

Om du är intresserad av att bli frivillig, kontakta fnågon av frivilligledarna Annelie Elgevi eller Ecaterina Donoso Soare på forvarsbesokarna@folkrattskretsen.se