Du är här: Start/Stockholm/Stockholm City/Vårt arbete/Häktetsbesök

Häktetsbesök

Skicka till:

Vi besöker intagna på Kronobergshäktet efter att de ansökt om att få besök av Röda Korset. Vi träffar en eller flera intagna cirka en timme vardera en gång i veckan. Vi lyssnar på och samtalar med den intagne och kan på så sätt bidra till att bryta ensamheten och isoleringen för en stund. Ofta är Röda Korsets häktesbesökare och fängelsepräst/imam de enda personer som den intagne har kontakt med, förutom kriminalvårdspersonal, polis/förhörsledare och advokat. Därför betyder våra besök ofta väldigt mycket för de intagna.

Vi besökare träffas regelbundet ett antal gånger per år. Då utbyter vi erfarenheter, och ibland lyssnar vi på någon föredragshållare som belyser något område som är relevant för vår verksamhet.

Vill du veta mer?

Kontakta krets.hakte.anstalt.stockholm@gmail.com