Du är här: Start/Stockholm/Stockholm City/Vårt arbete/Häktesgruppen

Häktesgruppen

Skicka till:

Besök på häkten och säkerställande av intagnas rättigheter är en central del i Röd Korsets verksamhet, såväl i Sverige som internationellt. Enligt internationell rätt ska den som frihetsberövats behandlas humant och ha rätt att ta emot besök från Röda Korset.

Häktesgruppen besöker intagna på flera häkten i Stockholmsområdet. Vi har en stor språkbredd bland våra frivilliga och kan idag genomföra samtal med intagna på över 16 språk. Vi prioriterar intagna med restriktioner, eftersom de utöver personal, advokat, polis och präster endast får träffa besökare från Röda Korset. Gruppen besöker även intagna som väntar på avvisning till utlandet och av säkerhetsskäl inte får hållas på förvar.

Kontaktuppgifter

Marion Söderström, haktesgruppen@folkrattskretsen.se