Du är här: Start/Stockholm/Stockholm City/Vårt arbete/Lokal beredskap

Lokal beredskap

Skicka till:

I Stockholms län finns en väl utbyggd kris- och katastrofberedskap. Röda Korset ingår tillsammans med andra frivilligorganisationer i denna. Vid svåra olyckor i kommunen har vi till uppgift att assistera personal med olika uppgifter.

Kontakta någon av följande kretsar för ytterligare information:

Centrala Vasastan: Bengt Nordmark tel 08-306288, bengt.nordm@comhem.se

Kungsholmen: Beredskapsgruppen: Susanna Rosén, susannarosen@gmail.com, 070-6994731

Utbildning i Medmänskligt stöd

Vi utbildar personer som kan vara ett medmänkligt stöd om en stor katastrof skulle inträffa, som t.ex. Tsunami-katastrofen eller Estonia-förlisningen.