Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Syd/Vårt arbete

Vårt arbete

Skicka till:

Röda Korset är världens största och äldsta humanitära organisation. Röda Korset finns i så gott som hela världen.

Arbetet bygger på frivilliga insatser från människor som satsar en del av sin tid och sitt engagemang på Röda Korsets verksamheter, i och utanför Sverige. Många förknippar Röda Korset med biståndsarbete i krigs- och katastrofdrabbade länder runt om i världen. Vad många inte känner till, är att Röda Korset också har en lång historia av bred social verksamhet i vårt eget land.

Organisationen är ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Under årens lopp har Röda Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem. Inte sällan har samhället sedan tagit över dessa verksamheter, exempel på detta är bland annat folktandvården och hemtjänsten.

I menyn till höger ser du våra lokala verksamheter.