Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Väst/Vårt arbete/Bromma-Västerleds besöksverksamhet

Besöksverksamhet

Skicka till:

Många människor känner sig ensamma och isolerade. Människor, som haft ett innehållsrikt och meningsfullt liv, kan plötsligt drabbas av förändringar, som medför ensamhet. Även språksvårigheter eller fördomar kan medföra isolering. För att motverka ensamhet har kretsarna besöks- och kontaktverksamhet.

Vi besöker äldre personer i hemmet eller på olika boenden. Man umgås precis som man gör med andra vänner, samtalar, dricker kaffe och håller kontakt per telefon.

Att vara besökare kan också innebära att vara följeslagare till exempel vid promenader och läkarbesök.

Vi söker personer som vill bli "besökare"

Din uppgift är att vara medmänniska. Som besöksvän ställer du upp någon/några timmar i veckan eller månaden. Du bestämmer själv över din tid.

Röda Korset erbjuder blivande besökare tre intressanta kurser:
- Rödakorskunskap (obligatorisk)
- Att vara frivillig
- Att mötas i vardag och kris

För besöksverksamheten inom Rödakorskretsen Bromma-Västerled ansvarar frivilligledaren Gun Löfquist

Vill du anmäla dig som besökare och/eller veta mer är du välkommen att kontakta Gun Löfquist på  e-post krets.bromma-vasterled@redcross.se eller vända dig till mötesplats Kupan, telefon 08-87 40 86.

Denna Webbsida uppdaterades den 4 oktober 2018 av Webbmästaren Finn. Har du synpunkter på innehållet kan du mejla till kretsen enligt adress här ovan.